Onze praktijk neemt geen nieuwe patiënten aan.

Lees hier alles over de Diabetes Challenge

 • Levensbedreigend: 112
  Praktijkuren: 0525-632557
  Woensdagmiddag: 0525-632634
  Avond, nacht en weekend:
        0900 3336333 Huisartsenpost Zwolle

 • Dagelijks:
  8:00-12:30 uur en 13:30-17:00 uur
  Woensdag: 8:00-12:00 uur

  Opvragen van urine- of bloedonderzoeken en foto’s: 
  12.00 en 12.30 uur en ’s middag tussen 15.00 en 16.00 uur

  Herhaalrecepten kunt u via de herhaalservice van de apotheek aanvragen

 • Het spreekuur is volgens afspraak.
  U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken op het spreekuur van de arts, de praktijkondersteuner of de assistente.
  Spoedgevallen kunnen, na telefonisch overleg, altijd dezelfde dag gezien worden.
  Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Wilt u meer tijd of heeft u meerdere klachten, vraagt u dan om een dubbele afspraak. Maak voor 2 personen ook altijd 2 afspraken.
  Om samen met u te beoordelen door wie en op welk moment u het best behandeld kunt worden, kan de assistente vragen naar de aard van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

   

   

 • U kunt  op afspraak bij de assistente terecht voor:
     ►  Uitstrijkjes maken (in het kader van bevolkingsonderzoek)
     ►  Wondbehandeling
     ►  Verwijderen van hechtingen
     ►  Intapen (bv verstuikte enkel)
     ►  Urine-onderzoek
     ►  Injecties
     ►  Bloeddruk meten
     ►  Oren uitspuiten
     ►  Bloedonderzoek voor diabetes of bloedarmoede.

      Ons Team

 • Mocht u ontevreden zijn over een behandeling of een benadering, dan horen wij dat graag. Wij willen graag samen met u kijken wat hieruit te leren en te verbeteren is. 

  • Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt en is gratis.
  • Levert de bemiddeling naar jouw idee niet voldoende resultaat op, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
  • Een klacht kun je ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit is vooral van toepassing als je meent dat de arts in gebreke is gebleven.